Діагностика

У лікувальному закладі виконується широкий спектр лабораторних, функціональних і інструментальних досліджень, відповідно до профілюванням відділень.

Лабораторні дослідження:

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Визначення швидкості зсідання еритроцитів мікрометодом Панченкова.
 2. Визначення гемоглобіну крові геміглобінцианідним методом.
 3. Підрахунок кількості еритроцитів в камері Горяєва.
 4. Підрахунок кількості лейкоцитів в камері Горяєва.
 5. Підрахунок кількості тромбоцитів по Фоніо.
 6. Визначення кольорового показника розрахунковим методом.
 7. Визначення тривалості кровотечі.
 8. Визначення часу згортання капілярної крові.
 9. Виявлення базофільної пунктуації еритроцитів.
 10. Морфологічне дослідження форменних елементів крові з диференційним підрахунком лейкоцитарної формули.
 11. Виявлення малярійного плазмодію в крові методом товстої краплі та в тонкому мазку.
 12. Дослідження на LE клітини.

Гематологічні дослідження , які виконуються на автоматичному  Гематологічному аналізаторі

 1. Підрахунок кількості Гістограмма лейкоцитів (RBC) імпедансний метод.
 2. Підрахунок кількості лейкоцитів (WBC) імпедансний метод.
 3. Концентрація гемоглобіну (HGB) колориметричний метод.
 4. Середній об’єм еритроцитів ( MCV).
 5. Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (MCH).
 6. Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC).
 7. Коефіцієнт варіації ширини розповсюдження еритроцитів( RDW- CV)
 8. Стандартне відхилення ширини розповсюдження еритроцитів (RDW- SD).
 9. Гематокріт (HCT).
 10. Тромбоцити (PLT).
 11. Середній об’єм тромбоцитів ( MPV).
 12. Ширина розповсюдження тромбоцитів ( PDW).
 13. Тромбокріт (PCT).
 14. Гістограма лейкоцитів.
 15. Гістограма тромбоцитів.
 16. Гістограма еритроцитів.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

 1. Визначення фізичних властивостей сечі.
 2. Визначення рН сечі за допомогою індикаторного паперу.
 3. Визначення білка в сечі якісною пробою із сульфосаліциловою кислотою.
 4. Визначення кількості білка в сечі по помутнінню при додаванні 3% сульфосаліцилової кислоти.
 5. Визначення рН за допомогою індикаторного паперу.
 6. Визначення глюкози глюкозооксидазним методом.
 7. Визначення кетонових тіл за допомогою індикаторного паперу.
 8. Виявлення білірубіну в сечі методом Розіна.
 9. Дослідження сечі за Зимницьким.
 10. Визначення кількості формених елементів в 1мл сечі за методом Нечипоренка
 11. Мікроскопічне дослідження осаду (епітелій, лейкоцити, еритроцити, циліндри і та ін).

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

 1. Фізичні властивості.
 2. Реакція на скриту кров.
 3. Мікроскопія нативного препарату кала.
 4. Мікроскопія з метиленовим синім.
 5. Мікроскопія з люголем.
 6. Дослідження на найпростіші.
 7. Дослідження на яйця глистів.
 8. Дослідження зскребку на гострики.
 9. Дослідження на стронгіліди.
 10. Дослідження на опісторхоз.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІЛЕНЬ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

 1. Виявлення гонококів, трихомонад, хламідійної інфекції.
 2. Лабораторна діагностика гарднерельоза та деяких видів анаеробної інфекції
 3. Цитологічне дослідження

ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕКСУДАТІВ ТА ТРАНСУДАТІВ.

 1. Визначення відносної щільності рідин серозних порожнин
 2. Визначення білка рідин серозних порожнин
 3. Проба Рівальта
 4. Мікроскопічне дослідження рідин серозних порожнин (еритроцити, епітелій, клітин злоякісних новоутворень і т.ін.)

 ДОСЛІДЖЕННЯ  МОКРОТИННЯ.

 1. Фізичні властивості
 2. Мікроскопія нативного препарату
 3. Мікроскопія пофарбованного препарату
 4. Дослідження на мікобактерії туберкульозу

ДОСЛІДЖЕННЯ на патогенні гриби нігтів, волосся та лусок шкіри

ДОСЛІДЖЕННЯ на демодекоз

БІОХІМІЧНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Визначення загального білку в сироватці крові за біуретовою реакцією
 2. Визначення білкових фракцій в сироватці крові турбодиметричним методом
 3. Визначення холестерину в сироватці крові ферментативним методом
 4. Визначення тригліцерідів в сироватці крові ферментативним методом
 5. Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові методом селективного осадження
 6. Визначення сечовини в сироватці крові (кінетика)
 7. Визначення концентрації креатиніну в сироватці крові ( модифікація методу Яффе без депротеїнізіції)
 8. Визначення глюкози в крові глюкозооксидазним методом
 9. Визначення гамаглутамілтранспептідази в сироватці крові (кінетика)
 10. Визначення активності α – амілази (CNP-G3).
 11. Визначення АлАТ в сироватці крові (кінетика)
 12. Визначення АсАТ в сироватці крові (кінетика)
 13. Визначення лужної фосфатази в сироватці крові (кінетика)
 14. Визначення заліза у сироватці крові (з феррозином, без протеінізації сечової кислоти в сироватці крові ферментативним методом
 15. Визначення білірубіна та його фракцій в сироватці крові методом Єндрашика.
 16. Визначення протромбінового часу (ПЧ).
 17. Визначення протромбінового відношення (ПВ).
 18. Визначення протромбінового індексу (ПІ).
 19. Визначення Міжнародного відношення (МНВ).
 20. Визначення протромбіну за Квіком.
 21. Визначення фібріногену за Клаусом.
 22. Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ).
 23. Визначення тромбі нового часу (ТЧ)

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Дослідження крові на збудників тифу, паратифу.
 2. Дослідження жовчі на збудників тифу, паратифу.
 3. Дослідження крові на стерильність
 4. Дослідження слизу ротоглотки , носу на мікрофлору.
 5. Дослідження біоматеріалів на мікроорганізми родини коринобактерій
 6. Дослідження вмісту ран на мікрофлору.
 7. Дослідження сечі на стерильність.
 8. Дослідження мокротиння на мікрофлору.
 9. Дослідження плевральної рідини на мікрофлору.
 10. Дослідження виділень статевих органів на мікрофлору.
 11. Дослідження виділень з вуха на мікрофлору.
 12. Дослідження виділень з очей на мікрофлору.
 13. Дослідження калу на мікроби родини ентеробактерій.
 14. Дослідження калу на ієрсінії.
 15. Дослідження калу на дисбактеріоз.
 16. Дослідження промивних вод шлунка.
 17. Дослідження блювотних мас.
 18. Визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів.
 19. Дослідження повітря.
 20. Дослідження хірургічного матеріалу та інструментів на стерильність.
 21. Дослідження змивів з об’єктів зовнішнього середовища.
 22. Методи бактеріологічного контролю поживних середовищ.

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сиворотці крові;
 2. Визначення С-реактивного білку (СРБ) у сиворотці крові метод ІФА
 3. Визначення анти-стрептолізину (АСЛО-О) у сиворотці крові
 4. РМП на сифіліс;
 5.  Визначення групи крові людини за допомогою моноклональних тест-реагентів анти-А, анти-В, анти-АВ, стандартних сироваток
 6. Визначення резус-фактора за допомогою моноклональних тест-реагентів анті-Д на площині при кімнатній температурі
 7. Визначення неповних резус-антитіл в сироватці крові методом конглютинації   із застосуванням желатину
 8. Визначення титру неповних резус-антитіл методом конглютинації з желатиною
 9. Виявлення маркерів гепатитів В,С методом ІФА;
 10. Виявлення антитіл герпетичної інфекції методом ІФА;
 11. Виявлення антитіл цитомегаловірусної інфекції методом ІФА;
 12. Виявлення антитіл до вірусу червонички методом ІФА
 13. Виявлення антитіл до хламідій методом ІФА
 14. Виявлення антитіл до токсоплазми методом ІФА
 15. Виявлення ротовірусного антигену в калі методом ІФА;
 16. Визначення субпопуляцій Т- та В-лімфоцитів CD 3, CD 4 , CD 8, CD 16, CD 19-21 методом моноклональних антитіл
 17. Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів.
 18. Визначення циркулюючих імунних комплексів.
 19. Визначення ауто- та ізоімунних антитіл
 20. Визначення титру компліменту по 50% гемолізу
 21. Визначення гемолізинів
 22. Визначення імуноглобулінів класу Е методом ІФА
 23. Визначення альфа-фетапротеїну та хоріонального гонадотропіну методом ІФА
 24. Визначення тироксину методом ІФА
 25. Визначення трийодтироніну методом ІФА
 26. Визначення тіреотропного гормону методом ІФА
 27. Визначення антитіл до тіреоглобуліну методом ІФА
 28. Визначення антитіл до тіреопероксидази методом ІФА
 29. Визначення HBS Ag та сумарних антитіл до вірусу гепатита С.
 30. Визначення TORCH- інфекції.

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  1. Мазки з носу на еозинофілію
  2. Цитологічне дослідження мокротиння
  3. Виділення з рани
  4. Виділення з молочної залози
  5. Матеріал з прямої кишки
  6. Цитологічне дослідження транссудатів і ексудатів
  7. Цитологічне дослідження сечі
  8. Цитологічне дослідження із статевих органів жінок при профоглядах
  9. Визначення відносної щільності.

Дослідження в соматичних відділеннях:

 • Електрокардіографія;
 • Тропаніновий тест;
 • Електроенцефалографія;
 • Реоенцефалографія;
 • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, малого таза, щитовидної залози, серця, судин н / кінцівок, судин шиї;
 • Фіброезофагогастроскопія;
 • Колоноскопія;
 • Ректороманоскопія;
 • Дуоденальне зондування з бактеріологічним посівом жовчі;
 • рН-метрія шлункового соку;
 • Дихальний Хелік – тест.

Дослідження в відділеннях легеневого центру:

 • Поліпозиційної рентгенографія органів грудної клітини та рентгеноскопія;
 • Ультразвукове дослідження плевральної порожнини;
 • Дослідження функції зовнішнього дихання, в тому числі із застосуванням тесту з бронхолітіком;
 • Фібробронхоскопія;
 • Піднаркозна бронхоскопія;
 • Торакоскопія;
 • Мікроскопічна та бактеріологічне дослідження мокротиння;
 • Мікроскопічна та бактеріологічне дослідження плевральної рідини.